بخش طراحی

ادامه مطلب
طراحی سیستم انتقال مواد پروژه سرمد ابر کوه

طراحی سیستم انتقال مواد پروژه سرمد ابر کوه

ادامه مطلب
طراحی سیستم انتقال مواد در پروژه فولاد خراسان

طراحی سیستم انتقال مواد در پروژه فولاد خراسان

ادامه مطلب
طراحی المانهای کوره، هود، دودکش، انواع داکت، هاردلایر بین، دیس شارژبین و … در پروژه گندله سازی بهاباد

طراحی المانهای کوره، هود، دودکش، انواع داکت، هاردلایر بین، دیس شارژبین و … در پروژه گندله سازی بهاباد

ادامه مطلب
طراحی سیستم انتقال مواد با 23 دستگاه نوار نقاله در پروژه گندله سازی بهاباد

طراحی سیستم انتقال مواد با 23 دستگاه نوار نقاله در پروژه گندله سازی بهاباد