بخش طراحی

طراحی سیستم انتقال مواد در سیمان نیزار قم

طراحی سیستم انتقال مواد در سیمان نیزار قم

طراحی سیستم انتقال مواد در پروژه فولاد خراسان

طراحی سیستم انتقال مواد در پروژه فولاد خراسان

طراحی المانهای کوره، هود، دودکش، انواع داکت، هاردلایر بین، دیس شارژبین و … در پروژه گندله سازی بهاباد

طراحی المانهای کوره، هود، دودکش، انواع داکت، هاردلایر بین، دیس شارژبین و … در پروژه گندله سازی بهاباد

طراحی سیستم انتقال مواد با 23 دستگاه نوار نقاله در پروژه گندله سازی بهاباد

طراحی سیستم انتقال مواد با 23 دستگاه نوار نقاله در پروژه گندله سازی بهاباد