slide-8b18684
slide-ed8afed
slide-3abad17
  • هیچگاه سود را به شکست قوانین و کم فروشی ترجیح نمی دهیم 
  • صادق و قابل اعتماد هستیم
  • ما همیشه درحال پیشرفت هستیم 
  • ما همیشه در فکر تامین بهترین مصالح هستیم 
  • بهترین و مختصص ترین نیروها را به همکاری می گیریم
  • همیشه به دنبال ارتقاء سطح مجموعه هستیم

پروژه های ما

پروژه طراحی سیستم بارگیری ریلی سنگ آهن گهر زمین

پروژه طراحی سیستم بارگیری ریلی سنگ آهن گهر زمین

تهیه، تأمین و ساخت سازه‌های فلزی پروژه فولاد سازی سرمد ابرکوه

تهیه، تأمین و ساخت سازه‌های فلزی پروژه فولاد سازی سرمد ابرکوه

عملیات نصب دو دستگاه مخزن ذخیره آهن اسفنجی فولاد سازی سرمد ابر کوه

عملیات نصب دو دستگاه مخزن ذخیره آهن اسفنجی فولاد سازی سرمد ابر کوه

پروژه عملیات سیویل، نصب و راه اندازی تجهیزات کارخانه گندله سازی مجتمع فولاد خراسان

پروژه عملیات سیویل، نصب و راه اندازی تجهیزات کارخانه گندله سازی مجتمع فولاد خراسان

طراحی سیستم انتقال مواد پروژه سرمد ابر کوه

طراحی سیستم انتقال مواد پروژه سرمد ابر کوه

نصب سازه و نوار نقاله پروژه کارخانه سیمان نیزار قم

نصب سازه و نوار نقاله پروژه کارخانه سیمان نیزار قم

خدمات ما

ضعف هر یک از این سه رکن موجب تضعیف پروژه خواهد بود. با توجه به اینکه وزن سه راس یکی می باشد پس همسانی و تقابل خوب آنها سرانجام خوبی را برای پروژه به همراه خواهد داشت. اعضا هر یک از سه رکن باید بدانند که به هیچ عنوان در مقابل هم قرار ندارند. همگی جمع شده اند که در چهارچوب یک قالب که همان قرارداد است، به یک هدف که همان اتمام هر چه بهتر پروژه دست یابند چرا که آنچه برای آیندگان به یادگار خواهند ماند بنایی خواهد بود بیانگر همکاری همدلی و همراهی این سه راس؛ پس هرکدام بایستی به سهم خود و در زمان خود در سرانجام رساندن آن ادای دین کنند. ضعف هر یک از این سه رکن موجب زیان پروژه و ارکان دیگر میگردد. القای افکاری خارج از این چهارچوب صدمات جبران ناپذیری به یکایک ارکان فوق و به پروژه و به تبع آن به آیندگان و قضاوت آنها در مورد گذشته خواهد زد. هر یک از این ارکان نیز برای ایفای نقشی موثر بایستی دارای سه بعد بی نقص زیر باشند:

  • بعد علم
  • بعد تجربه (فردی و سازمانی)
  • بعد تجهیزات (مالی و ابزاری)

سخن مدیر عامل

تعداد افراد سازمانی

دفتر مرکزی
0
کارگاه بهاباد نصب​
0
کارگاه سرمد ابرکوه
0
کارگاه نیشابور
0
کارخانه
0
کارخانه های همکار​
0