شرکت کیان پولاد سده
شرکت کیان پولاد سده
مبتکر در زمینه فولاد
شرکت کیان پولاد سده
شرکت کیان پولاد سده
مبتکر در زمینه فولاد
شرکت کیان پولاد سده
شرکت کیان پولاد سده
مبتکر در زمینه فولاد
شرکت کیان پولاد سده
شرکت کیان پولاد سده
مبتکر در زمینه فولاد

اصول حرفه ای ما :

  • هیچگاه سود را به شکست قوانین و کم فروشی ترجیح نمی دهیم 
  • صادق و قابل اعتماد هستیم
  • ما همیشه درحال پیشرفت هستیم 
  • ما همیشه در فکر تامین بهترین مصالح هستیم 
  • بهترین و مختصص ترین نیروها را به همکاری می گیریم
  • همیشه به دنبال ارتقاء سطح مجموعه هستیم

دسته بندی پروژه های ما

ما بهترین خدمات را به شما ارائه میدهیم.

اعتقاد ما بر این است که :

اجرای پروژه های عمرانی با سه رکن اصلی میسر میباشد که سه راس مثلث اجرای پروژه میباشند:

ضعف هر یک از این سه رکن موجب تضعیف پروژه خواهد بود. با توجه به اینکه وزن سه راس یکی می باشد پس همسانی و تقابل خوب آنها سرانجام خوبی را برای پروژه به همراه خواهد داشت. اعضا هر یک از سه رکن باید بدانند که بهیچ عنوان در مقابل هم قرار ندارند. همگی جمع شده اند که در چهارچوب یک قالب که همان قرارداد است، به یک هدف که همان اتمام هر چه بهتر پروژه دست یابند چرا که آنچه برای آیندگان به یادگار خواهند ماند بنایی خواهد بود بیانگر همکاری همدلی و همراهی این سه راس؛ پس هرکدام بایستی به سهم خود و در زمان خود در سرانجام رساندن آن ادای دین کنند. ضعف هر یک از این سه رکن موجب زیان پروژه و ارکان دیگر میگردد. القای افکاری خارج از این چهارچوب صدمات جبران ناپذیری به یکایک ارکان فوق و به پروژه و به تبع آن به آیندگان و قضاوت آنها در مورد گذشته خواهد زد. هر یک از این ارکان نیز برای ایفای نقشی موثر بایستی دارای سه بعد بی نقص زیر باشند:

  • بعد علم
  • بعد تجربه (فردی و سازمانی)
  • بعد تجهیزات (مالی و ابزاری)

سخن مدیر عامل

کارفرمایان

تعداد افراد سازمانی

0
دفتر مرکزی
0
کارگاه بهاباد نصب​
0
کارگاه نیشابور (درحال تجهیز)
0
کارخانه
0
کارخانه صفادشت(درحال تجهیز)
0
کارخانه های همکار​