پروژه ها

نصب سازه و نوار نقاله پروژه کارخانه سیمان نیزار قم

نصب سازه و نوار نقاله پروژه کارخانه سیمان نیزار قم

تامین و ساخت سیستم انتقال مواد در سیمان نیزار قم

تامین و ساخت سیستم انتقال مواد در سیمان نیزار قم

تامین و ساخت المانهای کوره، هود، دودکش، انواع داکت، هاردلایر بین، دیس شارژبین و … در پروژه گندله سازی بهاباد  با تناژ تقریبی 3300 تن

تامین و ساخت المانهای کوره، هود، دودکش، انواع داکت، هاردلایر بین، دیس شارژبین و … در پروژه گندله سازی بهاباد با تناژ تقریبی 3300 تن

نصب 13000 تن تجهیزات گندله سازی بهاباد

نصب 13000 تن تجهیزات گندله سازی بهاباد

تامین و ساخت سیستم انتقال مواد فولاد خراسان

تامین و ساخت سیستم انتقال مواد فولاد خراسان

تامین و ساخت سیستم انتقال مواد با 23 دستگاه نوار نقاله در پروژه گندله سازی بهاباد

تامین و ساخت سیستم انتقال مواد با 23 دستگاه نوار نقاله در پروژه گندله سازی بهاباد

طراحی سیستم انتقال مواد در سیمان نیزار قم

طراحی سیستم انتقال مواد در سیمان نیزار قم

طراحی سیستم انتقال مواد در پروژه فولاد خراسان

طراحی سیستم انتقال مواد در پروژه فولاد خراسان

طراحی المانهای کوره، هود، دودکش، انواع داکت، هاردلایر بین، دیس شارژبین و … در پروژه گندله سازی بهاباد

طراحی المانهای کوره، هود، دودکش، انواع داکت، هاردلایر بین، دیس شارژبین و … در پروژه گندله سازی بهاباد

طراحی سیستم انتقال مواد با 23 دستگاه نوار نقاله در پروژه گندله سازی بهاباد

طراحی سیستم انتقال مواد با 23 دستگاه نوار نقاله در پروژه گندله سازی بهاباد