بخش تامین و ساخت

تامین و ساخت سیستم انتقال مواد در سیمان نیزار قم

تامین و ساخت سیستم انتقال مواد در سیمان نیزار قم

تامین و ساخت المانهای کوره، هود، دودکش، انواع داکت، هاردلایر بین، دیس شارژبین و … در پروژه گندله سازی بهاباد  با تناژ تقریبی 3300 تن

تامین و ساخت المانهای کوره، هود، دودکش، انواع داکت، هاردلایر بین، دیس شارژبین و … در پروژه گندله سازی بهاباد با تناژ تقریبی 3300 تن

تامین و ساخت سیستم انتقال مواد فولاد خراسان

تامین و ساخت سیستم انتقال مواد فولاد خراسان

تامین و ساخت سیستم انتقال مواد با 23 دستگاه نوار نقاله در پروژه گندله سازی بهاباد

تامین و ساخت سیستم انتقال مواد با 23 دستگاه نوار نقاله در پروژه گندله سازی بهاباد