پروژه عملیات سیویل، نصب و راه اندازی تجهیزات کارخانه گندله سازی مجتمع فولاد خراسان

آغاز اجرای عملیات سیویل در کارخانه گندله سازی مجتمع فولاد خراسان
میزان پیشرفت
15%