نصب سازه و نوار نقاله پروژه کارخانه سیمان نیزار قم

عنوان قراردادطراحی، ساخت و نصب نوار نقاله مواد به بونکرهای سه گانه سیمان نیزار قم
کارفرماشرکت سیمان نیزار قم
محل اجرای پروژهقممدت قرارداد2 ماه
شرح کلی از پروژه
طراحی و ساخت یک دستگاه نوار نقاله و سازه شارژ بونکرهای تغذیه آسیای مواد خام
فروش یک دستگاه نوار نقاله و سازه شارژ بونکرهای تغذیه آسیای مواد خام
نصب گالری و نوار نقاله‌ شارژ بونکرهای سه گانه به وزن تقریبی 60 تن در محل کارخانه سیمان نیزار قم
درصد پیشرفت
نصب 100%