طراحی سیستم انتقال مواد در سیمان نیزار قم

مشخصات کلی پروژه

عنوان قرارداد طراحی نوار نقاله تغذیه بونکرهای سه گانه  (E)
 
کارفرما سیمان نیزار قم
محل اجراء پروژه نیزار قم وضعیت پروژه اتمام و تحویل پروژه
مدت قرار داد 4 ماه
 
شرح کلی  از پروژه
وزن 70 تن ،طول 100متر ،عرض 600 متر و ارتفاع 20 متر
با تناژ 150 تن در ساعت
میزان پیشرفت
100%