طراحی سیستم انتقال مواد پروژه سرمد ابر کوه

مشخصات کلی پروژه
عنوان قرارداد طراحی، تهیه، تأمین و ساخت پارت اول تجهیزات مکانیکال نوار نقاله سرمد ابر کوه
کارفرما شرکت صنایع آهن و فولاد سرمدابرکوه
مجری طرح پامیدکو
محل اجرای پروژه ابر کوه – یزد مدت قرارداد 8 ماه
وضعیت پروژه در حال اجرا
وزن سازه فلزی 1300 تن
شرح کلی از پروژه
نوار نقاله شامل طراحی پایه ، تفضیلی و تهیه نقشه های ساخت کارگاهی
انجام محاسبات سازه  با برنامه های به روز Sap , Safe , Tekls Structures, AutoCad و انجام محاسبات نوار نقاله با برنامه نرم افزاری Rulimica , Belt Analize, Helix
درصد پیشرفت
30%