تهیه، تأمین و ساخت سازه‌های فلزی پروژه فولاد سازی سرمد ابرکوه

عنوان قراردادتهیه، تأمین و ساخت سازه‌های فلزی پروژه فولاد سازی سرمد ابرکوه
کارفرماشرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (پامیدکو)
محل اجرایزد – ابرکوهمدت قرارداد4 ماه
وضعیت پروژهدر حال اجرا
وزن کلی500 تن
شرح کلی از پروژه
تهیه، تأمین، ساخت و ارائه نقشه‌های ساخت 500 تن سازه فلزی مربوط به نواحی EAF، LF و CCM پروژه فولاد سازی سرمد ابرکوه
پیشرفت پروژه
تهیه، تأمین و ساخت 65%

گالری پروژه