تامین و ساخت سیستم انتقال مواد در سیمان نیزار قم

مشخصات کلی پروژه

 
 
عنوان قرارداد تامین و ساخت نوار نقاله تغذیه بونکرهای سه گانه  (P)
 
کارفرما سیمان نیزار قم
محل اجراء پروژه نیزار قم وضعیت پروژه اتمام و تحویل موقت
مدت قرار داد 3 ماه
 
شرح کلی  از پروژه
وزن 70 تن ،طول 100متر ،عرض 600 متر و ارتفاع 20 متر
با تناژ 150 تن در ساعت
درصد پیشرفت
تامین و ساخت 100%