تامین و ساخت سیستم انتقال مواد در سیمان نیزار قم

مشخصات کلی پروژه

 
 
عنوان قراردادتامین و ساخت نوار نقاله تغذیه بونکرهای سه گانه  (P)
 
کارفرماسیمان نیزار قم
محل اجراء پروژهنیزار قموضعیت پروژهدرحال انجام
مدت قرار داد3 ماه
 
شرح کلی  از پروژه
وزن 70 تن ،طول 100متر ،عرض 600 متر و ارتفاع 20 متر
با تناژ 150 تن در ساعت
درصد پیشرفت
تامین و ساخت 70%