تامین و ساخت المانهای کوره، هود، دودکش، انواع داکت، هاردلایر بین، دیس شارژبین و … در پروژه گندله سازی بهاباد با تناژ تقریبی 3300 تن

مشخصات کلی پروژه

 
 
عنوان قرارداد
طراحی ، تامین و ساخت (EPC)   
کارفرما شرکت فولاد غدیر ایرانیان
مجری طرح پامیدکو
محل اجراء پروژه یزد-بهاباد وضعیت پروژه  درحال اجرا
وزن سازه  3312 تن مدت قرار داد 8 ماه
 
شرح کلی  از پروژه
-1 دودکش:  به ارتفاع 76 مترو قطر 8 متر و وزن 500 تن 
-2 بین ها: 1- Dis charge bin به وزن 55 تن
2- Heart layer bin به وزن 69 تن
3- Dust collecting hopper به وزن 76 تن
3- داکت:  به وزن تقریبی 1250 تن و قطر  1- 5.5 متر و
ضخامت 10 – 15 میلی متر
-4 هود: 1- سازه  به وزن 550 تن
2- بدنه به وزن 425 تن
3- رکوپراتور به وزن 150 تن و قطر 9 متر
و ضخامت 6- 15 میلی متر
5-  WindBoxes:  به تعداد 26 عدد و وزن 230 تن و ضخامت ورق ها 8 تا15 میلی متر  
درصد پیشرفت
طراحی و تامین و ساخت 90%

گالری پروژه