تامین و ساخت المانهای کوره، هود، دودکش، انواع داکت، هاردلایر بین، دیس شارژبین و … در پروژه گندله سازی بهاباد با تناژ تقریبی 3300 تن

مشخصات کلی پروژه

 
 

 

عنوان قرارداد
طراحی ، تامین و ساخت (EPC)   
کارفرماشرکت فولاد غدیر ایرانیان
مجری طرحپامیدکو
محل اجراء پروژهیزد-بهابادوضعیت پروژه اتمام و تحویل موقت
وزن سازه 3312 تنمدت قرار داد8 ماه
 
شرح کلی  از پروژه
-1دودکش: به ارتفاع 76 مترو قطر 8 متر و وزن 500 تن 
-2بین ها:1- Dis charge bin به وزن 55 تن
2- Heart layer bin به وزن 69 تن
3- Dust collecting hopper به وزن 76 تن
3-داکت: به وزن تقریبی 1250 تن و قطر  1- 5.5 متر و
ضخامت 10 – 15 میلی متر
-4هود:1- سازه  به وزن 550 تن
2- بدنه به وزن 425 تن
3- رکوپراتور به وزن 150 تن و قطر 9 متر
و ضخامت 6- 15 میلی متر
5- WindBoxes: به تعداد 26 عدد و وزن 230 تن و ضخامت ورق ها 8 تا15 میلی متر  
درصد پیشرفت
طراحی و تامین و ساخت 100%

گالری پروژه