جلسه هفتگی هماهنگی پروژه ها

جلسه هفتگی هماهنگی پروژه ها

روز شنبه مورخ 1401/02/17  جلسه ایی با حضور مدیریت عامل شرکت کیان پولاد سده و مدیران داخلی و مدیران پروژه در دفتر مرکزی برای بررسی پروژه ها و کمسیون معاملات مربوط به نصب تجهیزات پروژه برگزار شد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.