برگزاری دوره های ایمنی برای کنترل ریسک

در روز جمعه مورخ 1401/03/27 از طرف اداره کار استان یزد دوره های ایمنی برای کنترل ریسک در سایت بهاباد برگزار گردید.

 

 

 

 

برگزاری دوره های ایمنی برای کنترل ریسک
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.