برگزاری دوره های ایمنی برای کنترل ریسک

برگزاری دوره های ایمنی برای کنترل ریسک

در روز جمعه مورخ 1401/03/27 از طرف اداره کار استان یزد دوره های ایمنی برای کنترل ریسک در سایت بهاباد برگزار گردید.

 

 

 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.