جدول پرسنل شرکت کیان پولاد سده:

مدیران ارشد :

نام و نام خانوادگیسمت
مهندس خدائیمدیر عامل
مهندس ایزانلوهیئت مدیره
مهندس زینالیمعاونت مهندسی
مهندس زرگرمدیر پروژه  نصب و راه اندازی
مهندس هاشمیمشاور بخش طراحی مهندسی
مهندس پیریاییمدیر بخش طراحی مهندسی
مهندس فکری مقدممدیر پروژه ساخت
آقای قربانیمدیر بخش مالی
مهندس رازمندمدیر HSE
مهندس موسوی مدیر کنترل کیفیت
مهندس موسوی رادمدیر کنترل پروژه 

بخش طراحی :

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیسمت
محمد پیریاییکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولیدمدیر بخش طراحی مهندسی
محمدرضا حقگوکارشناسی  مهندسی عمران گرایش سازهکارشناس طراحی
مصطفی علیزادهکارشناسی مهندسی مکانیک گرایش طراحیکارشناس طراحی 
حامد پور دروگرکارشناسی ارشد  مهندسی برق گرایش سیستم های انرژیکارشناس طراحی
محمد قاسمیکارشناسی ارشد  مهندسی عمران گرایش سازهکارشناس طراحی 
کیارش توفیقیکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش  طراحی کاربردی (جامدات)کارشناس طراحی 
زهرا ابراهیمی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش  طراحی کاربردی (جامدات)کارشناس طراحی 
الیکا انوار ساداتکارشناسی  مهندسی مکانیککارشناس طراحی

پرسنل سایر بخش ها :

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت
سید جواد موسوی کارشناسی مهندسی عمران  کارشناس بازرگانی و مناقصات
کیوان نیکونیا کارشناسی مدیریت صنعتی  کارشناس بازرگانی و مناقصات
فرشته اسکندری کارشناسی حسابداری کارشناس امور مالی
سارا ابوالحسنی کارشناسی حسابداری کارشناس امور مالی
فاطمه رضازاده کارشناسی مهندسی صنایع کارشناس کنترل پروژه 
حسن بیاتی دیپلم برق تدارکات و پشتیبانی 
علیرضا صالحی کارشناسی شیمی تدارکات و پشتیبانی 
بهار ملکی علوم انسانی مسئول دفتر
عباس حسینی مسئول تدارکات