جدول پرسنل شرکت کیان پولاد سده:

مدیران ارشد :

نام و نام خانوادگیسمت
مهندس احمد ایزانلورئیس هیئت مدیره
مهندس عارف خدائیمدیر عامل
مهندس حمید رضا (سپهر) کریمیمعاونت پروژه‌ها
مهندس جعفر زینالی اقدممعاونت فنی و مهندسی
مهندس علی میرمدیر پروژه 
مهندس حسین فکری مقدممدیر بازرگانی
مهندس خسرو جعفریمدیر بخش طراحی و مهندسی
آقای محسن قربانیمدیر مالی
مهندس احسان برکتمدیر فنی نصب
مهندس محمد کرمیسرپرست اجرای نصب
مهندس امید رحیمیسرپرست دفتر فنی نصب
مهندس نیما منتظریسرپرست کارگاه ابنیه
مهندس فرشید کریمی دهکردیسرپرست پشتیبانی
مهندس احمد مهدویمسوول دفتر فنی 
مهندس علیرضا نیکپوسرپرست اجرای ساخت
مهندس حسین مرادیسرپرست QC
مهندس موسوی رادسرپرست کنترل پروژه
مهندس محمد رازمندسرپرست HSE

بخش طراحی :

نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیسمت
مهندس محمد پیریاییکارشناسی ارشد مکانیک گرایش ساخت و تولیدسرپرست طراحی مهندسی
مهندس میلاد عظیمیکارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازهکارشناس طراحی
مهندس مصطفی علیزادهکارشناسی مهندسی مکانیک گرایش طراحیکارشناس طراحی
مهندس حامد پور دروگرکارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش سیستم‌های انرژیکارشناس طراحی
مهندس علی سوریکارشناسی مهندسی مکانیککارشناس طراحی
مهندس محمد کریمیکارشناسی  مهندسی مکانیک گرایش طراحی (جامدات)کارشناس طراحی
مهندس زهـــرا ابراهیمیکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی (جامدات)کارشناس طراحی
مهندس علی میرزاییکارشناسی مهندسی مکانیککارشناس طراحی
مهندس محمد سعید سهرابیکارشناسی مهندسی فن آوری معماریکارشناس طراحی

پرسنل سایر بخش ها :

نام و نام خانوادگیمدرک تحصیلیسمت
سید جواد موسویکارشناسی مهندسی عمرانسرپرست بازرگانی و مناقصات
کیــوان نیکونیاکارشناسی مدیریت صنعتیکارشناس بازرگانی و مناقصات
زهــرا پالودکارشناسی حسابداریکارشناس امـور مالی
سمیه شامیکارشناسی حسابداریکارشناس امـور مالی
مرجان مقدمکارشناسی مهندسی صنایعکارشناس کنترل پروژه
مجتبی عباسیکارشناسی آسیب شناسیمسئول انبار
جمال پاکدامندیپلم برنامه نویسیمسئول انبار
بهـــار ملکیعلوم انسانیمسئول دفتر
حسن بیاتیدیپلم برقتدارکات و پشتیبانی
علیرضا صالحیکارشناسی شیمیتدارکات و پشتیبانی
مهدی وحیدیانکارشناسی روانشناسیکارشناس اداری