خدمات بازرگانی و تامین متریال و تجهیزات

این مجموعه با اشراف کامل به مصالح و تجهیزات مصرفی خارجی در پروژه های عمرانی و صنعتی و تسلط به امور بازرگانی و خدمات واردات آشنایی به قراردادهای تامین مصالح از شرکت های تامین کننده خارجی ، آماده انجام کلیه خدمات در این زمینه می باشد اعم از:

                   – ارائه گزارش فنی و مالی برای متریال در خواستی کار فرمایان از تامین کنندگان خارجی و مقایسه کلیه پیشنهادها و ارائه نظر کارشناسی نهایی

                   -تنظیم قرارداد های دوزبانه بارعایت کلیه اصول حقوقی و فنی

                   -ثبت سفارش و پیگیری تولید , انجام آزمایشهای تضمین کیفیت

                   -ترخیص

                   -دریافت ال سی در صورت نیاز

                   -تهیه و تنظیم Final Book