عمرانی

ردیف شرح تعداد
1 تاوركرين 12 تن 2 دستگاه 
2 تاوركرين 8 تن 1 دستگاه 
3 بچينگ پلانت به ظرفيت 30 مترمكعب 1 دستگاه 
4 ميكسر باظرفيت 6 مترمكعب 2 دستگاه 
5 بيل بكهو 2 دستگاه 
6 تراكتور بيل دار 1 دستگاه 
7 كفي تراكتور 2 دستگاه 
8 تانكرآب چرخ دار 3 دستگاه 
9 دامپر 2 دستگاه 
10 غلطک 1 دستگاه 
11 بتونير ديزلي و برقي 14 دستگاه
12 بالابر گردان 2 دستگاه
13 بالابر ثابت 10
14 قيچي برقي آرماتوربندي 4
15 خم کن برقي آرماتوربندي 4
16 دستگاه خاموت زن 2
17 قالب فلزي جهت كارهاي بتوني 3500 مترمربع
18 ويبراتور 15
19 كمپكتور 8
20 دستگاه كمپرسور 3
21 دريل بتن كن 5
22 دستگاه ثابت برش سنگ 2
23 دستگاه سنگ فرز 20
24 داربست 8000 مترمربع
28 سيلوي سيمان در ظرفيت هاي مختلف 5